Slide

Projektowanie w zakresie sieci i instalacji

gazowych, wodno-kanalizacyjnych i grzewczych

 

Zapraszam do współpracy

Slide

Projektowanie w zakresie sieci i instalacji

gazowych, wodno-kanalizacyjnych i grzewczych

 

Zapraszam do współpracy

Wykonanie instalacji gazowej na gaz ziemny oprócz samego projektu składa się z 3 etapów.

Etap 1 przyłączeniowy

 1. Złożenie wniosku do PSG Sp. z o.o. o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
 2. Uzyskanie warunków przyłączenia oraz podpisanie umowy przyłączeniowej.

Etap 2 projektowy

 1. uzyskanie mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę - (dotyczy instalacji w której szafka znajduje się w ogrodzeniu i jest odcinek instalacji zewnętrznej doziemnej)
  - termin średnio od tygodnia do miesiąca
 2. opracowanie projektu budowlanego wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazowej (na mapie o której mowa w pkt. 1) - termin 2-4 tygodnie
 3. Złożenie wniosku do Starostwa lub Urzędu Miasta( w zależności czy jest to na terenie miasta czy powiatu) wraz z 4 egzemplarzami projektu o wydanie pozwolenia na budowę
 4. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
  - termin do 1 miesiąca czasami może się przedłużyć jeżeli w urzędzie będą wymagane jakieś korekty lub wystąpią nie oczekiwane braki formalne np. co do działki, własności itp.

Etap 3 wykonanie

 1. zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do Nadzoru Budowlanego na podstawie Decyzji pozwolenia na budowie o której mowa w etapie 2.
  a) ustanowienie kierownika budowy - osoby z uprawnieniami w danej branży sanitarnej.
  b) zarejestrowanie dziennika budowy w Wydziale Budownictwa i Architektury.
  dokumenty można złożyć po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
 2. fizyczne wykonanie instalacji gazowej w obiekcie przez Wykonawcę.
  to już po za moim zakresem inwestor umawia się indywidualnie z wykonawcą ustalając kwotę oraz termin realizacji
 3. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego Geodetę.
  termin 1 - 4 tygodnie zależy od geodety oraz urzędu czasami może być dłużej
 4. zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Nadzoru Budowlanego w tym należy załączyć:
  a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych
  b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
  c) wypełniony dziennik budowy
  d) protokoły prób szczelności
  c) opinię kominiarską
 5. podpisanie Umowy kompleksowej na dostarczenie paliwa gazowego ze sprzedawcą gazu np. PGNiG - można to zrobić na dwa warianty.
  a. Wybrać się do Biura Obsługi Klienta PGNiG, dla mieszkańców Łomży i okolic najbliższe biuro znajduje się w Ostrołęce przy ul. Sochaczewskiego 5, ze sobą należy zabrać.
  - protokoły z próby szczelności instalacji gazowej.
  - projekt instalacji gazowej wraz z decyzją o której mowa w Etapie 2, pkt. 3.
  - opinię kominiarską
  - dowód osobisty
  b. Podpisać umowę przez Internet link
  https://ebok.pgnig.pl/ na dole wybrać pole „Nowa umowa online”. Dane jakie należy przygotować to data i numer protokołów z próby szczelności instalacji gazowej, data i numer opinii kominiarskiej, nr umowy przyłączeniowej, oraz skan dowodu osobistego lub zdjęcie
 6. Po podpisaniu umowy kompleksowej ze sprzedawcą gazu PGNiG należy dostarczyć do Gazowni w Łomży, ul. Przemysłowa 4 (dla mieszkańców Łomży i okolic) – zgłoszenie gotowości do napełnienia paliwem gazowym.
 7. Oczekiwać na telefon przedstawiciela Gazowni w Łomży, celem umówienia terminu nagazowania.