Slide

Projektowanie w zakresie sieci i instalacji

gazowych, wodno-kanalizacyjnych i grzewczych

 

Zapraszam do współpracy

Slide

Projektowanie w zakresie sieci i instalacji

gazowych, wodno-kanalizacyjnych i grzewczych

 

Zapraszam do współpracy

Instalacje grzewcze

Zajmujemy się projektowaniem instalacji grzewczych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni. Projekt instalacji centralnego ogrzewania poprzedzony jest obliczeniami strat ciepła dla danego budynku zarówno istniejącego jak i projektowanego. Dzięki temu możemy precyzyjniej określić moc cieplną jaka potrzebna jest dla danego obiektu, co przekłada się na zakup odpowiedniego źródła ciepła (np. kotła gazowego, olejowego na paliwo stałe lub pomp ciepła) oraz odbiorników (np. grzejników płytowych, konwektorowych, podłogowych, ściennych, nagrzewnic). Dokumentacja zapewni dokładną regulację instalacji oraz pracę przy jak najmniejszych oporach przepływu dzięki odpowiedniemu doborowi pomp obiegowych, średnic rurociągów, zaworów regulacyjnych, równoważących oraz termostatycznych. Warto również wspomnieć iż w/w argument przekłada się również na ocenę ekonomiczną na etapie inwestycji jak i na etapie eksploatacji danej instalacji grzewczej. Zapraszamy do współpracy wówczas będzie można przedstawić konkretne rozwiązania techniczne dla konkretnego obiektu budowlanego.