Projekty instalacji wewnętrznych

Wykonuję projekty instalacji wewnętrznych:

  • Projekty instalacji gazowych. Projekt przyłącza gazowego wymaga kierunkowej wiedzy oraz stosownych uprawnień. Kompleksowy projekt instalacji gazowej zawiera warunki przyłączenia do sieci, rozkład przewodów z określeniem ich szczegółowych parametrów, plan rozmieszczenia odbiorników wraz z zaworami oraz system odprowadzania produktów spalania i wentylacji. Wykonuję projekty instalacji gazowych dla osób fizycznych oraz podmiotów biznesowych – między innymi biur projektowych, firm budowlanych oraz deweloperów.
  • Projekty wentylacji mechanicznych. Projekt wentylacji mechanicznej zawiera szczegółowe obliczenia bilansu, rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych wraz z określeniem ich dokładnych parametrów, lokalizację centrali i wszystkich pozostałych elementów systemu. Rzetelnie wykonany projekt wentylacji mechanicznej pozwala wykorzystać nowoczesną technologię do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Współpracuję z klientami indywidualnymi oraz firmami – biurami projektowymi, deweloperami.
  • Projekty instalacji centralnego ogrzewania. Projekt instalacji centralnego ogrzewania powinien być wykonywany przez specjalistę. Rzetelnie opracowany, pozwala przyspieszyć realizację inwestycji oraz zapewnić efektywne ogrzewanie przy zachowaniu ekonomicznych kosztów. Projekt instalacji c.o. zawiera wyliczenia zapotrzebowania na ciepło, wskazania dotyczące instalacji, sugerowanego typu urządzeń, rozmieszczenia odbiorników ciepła – grzejników, wraz z rozdzielaczami oraz przewodami i ich parametrami (w tym odpowietrzniki, odwodnienia czy zawory). Wykonuję projekty instalacji centralnego ogrzewania dla klientów indywidualnych oraz firm budowlanych i deweloperskich.
  • Projekty wodno-kanalizacyjne. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej musi uwzględniać warunki z Zakładu Wodociągów, określać trasę przebiegu przyłącza wody, zalecane urządzenia, przyłącza kanalizacji, rzuty techniczne wraz z opisem parametrów instalacji wodnej oraz sanitarnej i szczegółowe wytyczne, które pozwalają bez trudu zlecić realizację projektu i zapewniają gwarancję pozytywnego odbioru instalacji wod-kan. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonywany musi być przez specjalistę, który posiada stosowne uprawnienia. Współpracuję zarówno z inwestorami prywatnymi, jak i firmami budowlanymi oraz deweloperskimi.