Projekty sieci i przyłączy zewnętrznych

  • Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych. Zewnętrzne projekty sieci wodno-kanalizacyjnych obejmują projekty instalacji sanitarnych (kanalizacji) i wodociągowych. Projekt zewnętrznej sieci wod-kan obejmuje szczegółowy opis z precyzyjnym wykazem elementów sieci, wytyczne dotyczące sugerowanych urządzeń w instalacji, a także dokładne wytyczne techniczne, uwzględniające przeznaczenie sieci (budynku). Projekt zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonany musi być przez specjalistę, legitymującego się stosownymi uprawnieniami. Współpracuję z osobami fizycznymi oraz firmami – biurami projektowymi, deweloperami czy firmami budowlanymi.
  • Projekty kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej dotyczy projektowania sieci lub przebudowy istniejących sieci, związanych z przebudową/modernizacją – na przykład dróg (projekty przebudowy sieci istniejących). Projekt kanalizacji deszczowej opracowywany jest w celu właściwego i zgodnego z zasadami planu odbioru wód opadowych na wskazanym terenie. Projekt kanalizacji deszczowej musi uwzględniać stan zastany, cel projektowy, szczegółowy opis parametrów technicznych, zestawienie elementów systemu kanalizacji (studzienki, rury i inne) oraz ich rozmieszczenia, a także precyzyjne wytyczne, dotyczące sugerowanych rozwiązań i urządzeń. Współpracuję z biurami projektowymi branży drogowej i posiadam wszelkie niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia.